www.rebupart2.nl 

Kunst & cultuurprojecten voor pubers en prépubers is de rode draad bij Rebup maar voor de echte  creatieve kunst-liefhebbers hebben we een extra website: www.Rebupart2.nl  Rebup-ART 2 staat voor Kunst & talenten. Een samenwerking tussen kunstenaars en (pré)pubers, bij Rebup of op andere locaties.

Door kunstwerken te maken leren jongeren ook probleemoplossend vermogen, kritisch denken en observeren. Bovendien bevordert kunst in de opvoeding ook sociale vaardigheden, zoals samenwerking en communicatie, wanneer zij samenwerken aan creatieve projecten.  Kunst en cultuur dragen bij aan een positiever zelfbeeld, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en een sterker sociaal netwerk. Het gaat niet alleen om talentontwikkeling en gezien en gehoord te worden maar ook om creativiteit te gebruiken als middel tot verbetering van psychisch welzijn van jongeren.  Veel jongeren van 12 jaar of ouder zijn psychisch kwetsbaar. Dit hoge percentage, mede het gevolg van de coronacrisis, kan omlaag door jongeren laagdrempelig en structureel creatieve activiteiten aan te bieden. Meedoen kan altijd meteen bij cultuurhuis Rebup!

Kunst gáát over samenleven! Belangrijk vind ik als beeldend kunstenaar dat jongeren creatief bezig zijn en daar alle ruimte voor kunnen krijgen i.s.m kunstenaars. Of je nou kan tekenen of niet, je kan dit leren bij RebupART maar dat hoeft niet. Want alles wat je maakt in onze workshops is goed.

Zelf uitvogelen wat mogelijk is met verf en papier. Meer doen dan er teveel over nadenken. Beter leren kijken naar jezelf en je omgeving. Buiten de structuren werken aan je mentale gezondheid. Want in de maatschappij is daar helaas veel te weinig ruimte voor. Presteren onder druk op school en je leef omgeving zorgt ervoor dat je bijna niet toekomt aan gewoon jezelf te mogen zijn. Kunst en cultuur is pure noodzaak. Kunst gáát over samenleven! Daarom vinden wij bij Rebup dat het belangrijk is dt alle kinderen altijd mee kunnen doen. Het financieële plaatje regelen wij aan de achterkant. Zo heeft ieder kind een Rebup- jaarkaart ongeacht wat hun achtergrond is. Met of zonder rugzakje.  Met steun van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en heel veel lieve sponsoren kunnen we veel kinderen plezierige creatieve middagen aanbieden.

Filosoferen met kunst is een gespreksmethode bij Rebup die uitnodigt om actief na te denken en in gesprek te gaan. Mèt kunst, niet over: het kunstwerk. Op deze manier geven wij veel ruimte aan de vrije geest van de jongeren, voor meer inzicht over jezelf en je omgeving. (project: mentale gezondheid van jongeren, kunst op recept).

Marion van der Vegt

Kunstenares: Helene van Dongen.