Gijs en Elisa de Goede.

Agressie en geweld wordt nooit getolereerd bij Rebup. Er worden in een vroeg stadium grenzen gesteld aan overschrijdingen van gedragsnormen.


De norm is niet de persoonlijke grens van de medewerker/ster, maar de organisatienorm. Deze zijn vertaald in huisregels, voor bezoekers en stagiair/es en vrijwilligers van de stichting. In de hal bij de entree van ons cultuurhuis Rebup hangt een bord met regels en er staat groot op de muur RESPECT. Respectvol omgaan met elkaar staat bij ons dus voorop. Rebup gaat dicht indien de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers niet gegarandeerd is. Er komt geen waarschuwing, voor de bezoeker is het de laatste keer en voor de vrijwilliger/ster de laatse werkdag en voor de stagiair/e de laatste stage dag. Er komt wel een eindgesprek maar geen vervolg op de samenwerking. Dit omdat wij een veilige plek willen bieden voor de kinderen en de collega’s die bij Rebup komen. Van strafbaar gedrag wordt aangifte gedaan bij de politie. Er zal meer aandacht zijn voor het schadeverhaal en ondersteuning van de kinderen en de medewerkers/sters.

Collega’s hebben een bemoeirecht en bemoeiplicht. Zodra zij signaleren dat er sprake is van norm overschrijdend gedrag waarbij een collega geen vat krijgt op de situatie, dienen zij de collega te hulp te schieten om de situatie te de-escaleren.
Verbale agressie: schreeuwen, schelden, beledigen, vernederen, treiteren, smaad, pesten, vals beschuldigen, discriminatie.
Intimidatie: Seksuele intimidatie/handtastelijkheid, dreigen, bedreigen, onder druk zetten, bedreigende gebaren maken, chanteren, dreigbrief of email, gezinsleden bedreigen, stalken, achtervolgen.
Om op een verantwoorde manier de verschillende soorten agressie te kunnen hanteren om onderscheid te herkennen tussen de oorsprong van agressie:

Er zijn een aantal vormen van agressie, w.o.

  • ∙ Frustratieagressie: deze vorm van agressie ontstaat als mensen het gevoel krijgen dat ze niet worden gehoord. Ze voelen zich miskend, genegeerd, onrecht aangedaan;
  • ∙ Instrumentele agressie: deze vorm van agressie is doelgericht en manipulatief. De collega zet zijn agressieve gedrag in om iets voor elkaar te krijgen. Mogelijk is hem/haar dat eerder ook op die manier gelukt.

Teamwork

Als het vermoeden is ontstaan dat een collega, na een voorgevallen incident, in de problemen zit en hij kan of durft niet zelf in te grijpen, dan hebben we het recht om ons ermee te bemoeien, of onze collega dat nu leuk vindt of niet. Zijn we zelf ook bang of machteloos, dan hebben we toch de plicht ons ermee te bemoeien. In dat geval bellen we bijvoorbeeld een leidinggevende of schakelen we de politie in. Bij geweld meteen politie bellen 112. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij Rebup!

Marion van der Vegt- directeur stichting Rebup.

Gijs en Elisa de Goede, bestuurders RebupART en Rebup.