Doel:

Het bevorderen van talentontwikkeling voor pubers en prepubers. Maar ook aan de kinderen met een rugzakje. kinderen die vaak nergens anders een aansluiting kunnen vinden.  Door persoonlijke aandacht en een veilige plek te bieden aan hen, krijgt men de ruimte om te onwikkelen.

 

Missie
Onze missie bij Rebup is om de onzichtbare jongeren zichtbaar te maken. Het actief behouden, versterken en ontwikkelen van

hun kunnen. Kunst en cultuur op de kaart weer zetten en aantonen dat dit een belangrijke schakel is voor jeugd om lastige onderwerpen bespreekbaar maken .  In iedere buurt een Rebup, waar je na schooltijd even makkelijk naar binnen loopt voor een praatje een hulp vraag of meedoen aan een leuk project.

 

Visie 

Rebup gelooft dat de jeugd, die de mogelijkheid krijgt

om te kunnen deelnemen aan een laagdrempelig kunst en cultuuraanbod, betaalbaar of het liefst gratis, een sterke jeugd zal worden dat anders heeft leren kijken naar de omgeving en zo een plekje vindt in de samenleving en risico jongeren toe te rusten voor sociale participatie en actief burgerschap.