Missie
Onze missie bij Rebup is om de onzichtbare jongeren in Haarlem-Oost in kaart te brengen aan de hand van talentenontwikkeling. Wij bieden hen de mogelijkheid om zichzelf te kunnen ontplooien binnen een veilige omgeving.

Visie
Rebup is een veilige plek waar jongeren van 7 tot 17 jaar na schooltijd terecht kunnen. Wij willen de onzichtbare jongeren zichtbaar maken a.d.h.v. hun eigen talentenontwikkeling. Dit door kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, taalontwikkeling, meidenactiviteiten en gratis muziekles aan de (pre) pubers aan te bieden. Jongeren hebben kansen en mogelijkheden nodig om hun talent te ontdekken. Dit doen wij door een veilige plek te bieden, een luisterend oor te zijn en met elkaar te verbinden.

Onze visie is om te streven naar ontwikkeling van hun talenten om risicojongeren toe te rusten voor sociale participatie en actief burgerschap. Men loopt na schooltijd makkelijk binnen bij Rebup, wij zijn laagdrempelig, bieden gratis activiteiten aan, bieden emotionele veiligheid en stimuleren de jongeren op een positieve manier.