Onze bedrijfscultuur (beleid).

Wij werken vanuit culturele ideeën vertrouwen en waarden voor het kind, de vrijwilligster  en  stagiaires niet vanuit sterk afbakende taakomschrijvingen. Stagiaires en vrijwilligers krijgen bij Rebup de ruimte om zelf ondernemerschap te tonen en mee te denken over hoe Rebup zo te kunnen blijven ontwikkelen. Wij willen zo afwijken van bestaande structuren. Inmiddels hebben wij al jaren een goede samenwerking met het Nova College en het MBO Rijnland. Want stage lopen is de manier om te kunnen proeven aan de maatschappij. (familiecultuur).

Duurzaam.

Inmiddels is stichting Rebup een Nederlands familiebedrijf dat sterk in haar schoenen staat al 13 jaar in Haarlem. Met 6 betaalde vrijwilligsters, een bestuur en een betaalde directeur. Veel eigen geld is er in de stichting gepompt om zo te laten zien dat Rebup werkt. Dat stichting Rebup inmiddels erkend is door de gemeente Haarlem geeft aan dat wij nodig zijn voor de pubers en prépubers in Haarlem. Onze visie is dan ook vanuit een lange termijn-focus besturen. Wij gaan voor de maximale aandacht voor kinderen met op lange termijn de continuïteit. Dat blijven wij van Rebup doen door ons te blijven focussen ook op de kinderen die niet zichtbaar kunnen of willen zijn door welke omstandigheden dan ook. Aantoonbaar resultaten boeken is bij ons,  als de kinderen terug komen jaren later met een positief verhaal over dat het goed gaat met hen. Wij denken in mensen, niet in cijfers.