Om 19.30 verzamelen wij ons bij rebup, iedereen is welkom! Daarna lopen wij naar de Slachthuisstraat 1. Hier heeft verzetstrijder Dhr. J.J. Hamelink gewoond. rebup heeft de herdenkingsplaquette geadopteerd. Dus ieder jaar brengen wij hier een boeket bloemen ter nagedachtenis aan hem en de vele slachtoffers uit de oorlog van 1940-1945. Om 20.00 uur zijn wij 2 minuten stil en denken dan aan hen die gestorven zijn voor onze vrijheid. Vrijheid geef je door! Daarna drinken wij koffie/thee bij rebup.

JAARTHEMA 2016

De komende jaren doet het Nationaal Comité een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité onder de noemer Geef vrijheid door.

Vrijheid staat onder druk, ook vandaag de dag. Als gevolg van conflicten in landen als Syrië, Afghanistan en Eritrea zijn miljoenen mensen op de vlucht. Ze zoeken in Europa en dus ook in Nederland veiligheid en vrijheid. De opvang van zoveel mensen roept soms gevoelens op van onzekerheid en ons voor nieuwe uitdagingen. De aanslagen in Parijs onderstrepen nog eens hoe belangrijk de waarde en betekenis van vrijheid, democratie en rechtstaat zijn.

De vrijheid omarmd.
Voor 2016 heeft politiek filosoof Tamar de Waal de Jaarthema-tekst geschreven. In haar tekst De vrijheid omarmd gaat De Waal in op de universaliteit van verdragen die vrijheid waarborgen en het belang van het hooghouden van waarden die het vrij-zijn mogelijk maken.