Stagegroep 2014-2015 (groep 1)

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Stage Haarlem College 2014:

 

 

 

 

25 jongeren hebben inmiddels stage gelopen bij rebupART-2012-2014