Presentatie Stephanie Joy Eerhart bij rebupART

Corrie Huiberts en haar docent Rose Rodenburg van het NOVA regelde en leuke deal met rebup. Zij wilde graag schrijfster Stephanie Joy Eerhart ontmoeten. Dat kon rebup regelen. Maar…………………daar stond wel iets tegenover! De twee klassen moesten samen een schilderij maken met het onderwerp “DIVERSITEIT” voor rebup. En dat is gelukt. Twee mooie schilderijen werden bij rebup gebracht voor de expositie in mei. Want 21 mei is de dag van de diversiteit! En daar wil rebup veel aandacht aan gaan besteden!

Samen 1 schilderij maken is nog niet zo makkelijk, dan moet je goed samenwerken! En dat is gelukt. Dus rebup regelde Stephanie. In het theatertje boven rebupART was haar presentatie en kon iedereen met de schrijfster in gesprek gaan. Het beeldmateriaal en de gesprekken kwamen flink aan. Nog even met elkaar op de foto en als afsluiting kreeg iedereen¬†Stephanie’s boek gesigneerd van rebup cadeau! Het was een topochtend.