Tijd voor een nieuw Sinterklaas verhaal! Sinterklaas komt aan in Nederland met matrozen. Ieder kind kan zich indentificeren aan de personages in dit boek. 

Een feest om te delen en niet om onderscheid te ervaren! Matrozen kunnen goed samenwerken. Ze zijn: avontuurlijk en stoer. Een beroep waar ieder kind zich in kan verplaatsen  en over kan fantaseren, van kok tot lichtmatroos. Alle hens aan dek! Daarom heb ik een nieuw kinderboek geschreven over Sint- Maarten en Sint- Nicolaas. 1e uitgave 2020. De 2e uitgave ligt vanaf september 2021 bij boekhandel De Vries in Haarlem en bij rebup. €14,95

 

Hopelijk vormt dit boek een inspiratiebron voor alle schrijvers en schrijfsters, om nieuwe verhalen te schrijven over de Sint en zijn matrozen. Vanaf september gaat Rebup langs bij tien scholen om het  Sinterklaas verhaal voor te lezen! Heeft u ook interesse in een voorleesochtend of middag? Laat het ons weten. info@rebup.nl

 

11 november- Sint- Maarten. Martinus van Tours werd als 15-jarige jongen, soldaat in het leger. Hij zou de helft van zijn mantel hebben weggegeven aan een bedelaar. Hij mocht niet z’n hele mantel weggeven want die was voor de helft eigendom van Rome. Daarom pakte hij zijn zwaard, sneed zijn mantel doormidden en gaf hij uit goedheid zijn halve mantel weg. In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. De doorgesneden mantel is bewaard gebleven in de schatkamer van de Merovingers. De Merovingers regeerden in die tijd over delen van Nederland. We staan dus eigenlijk op 11 november stil bij de armoede en de zorg. Dat zijn we een beetje vergeten want als de kinderen langs de deur gaan voor snoep op 11 november, dan zijn ze eigenlijk aan het bedelen. We moeten terug naar de basis. Waar het omgaat is een aardigheidje en even stil staan bij de mensen, de gezinnen en kinderen die het niet ruim hebben.

 

5 december Sint- Nicolaas. In elke havenstad rond de Middellandse zee staat wel een Nicolaaskerk omdat, Sint- Nicolaas o.a. beschermheilige is van de zeevarenden en de kinderen. De zeevaarders hebben ooit Sint Nicolaas mee genomen uit, wat nu de Turkse stad Demre is en begraven in de Italiaanse stad Bari. In die tijd was dat het Romeinse rijk. Bari behoorde ooit tot het Spaanse rijk en dit is waarschijnlijk de reden waarom wij Sint-Nicolaas nog altijd rond november uit Spanje laten komen. Kortom ook bij het Sinterklaas feest gaat het om de boodschap: Er zijn voor de ander. Kinderen in het zonnetje zetten.

 

Vooral nu in deze Coronatijd vind ik het belangrijk om weer te leren waarderen. Er zijn heel veel kinderen die klem zitten. Er zijn heel veel moeders die niet meer weten hoe de touwtjes aan elkaar te knopen zijn. Daarom bedacht ik mij het volgende: ik schrijf een nieuw Sint Maarten- Sint-Nicolaas verhaal. Deze twee bisschoppen komen uit dezelfde tijd. Wie weet hebben ze elkaar ooit ontmoet, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ze dezelfde boodschap hadden rond te brengen. Het nieuwe kinderboek: Nicolaas & Maarten, twee bisschoppen uit het Romeinse rijk. Laat je fantasie prikkelen door mijn kinderboek. Het voorlezen wordt zo leuk voor alle culturen. Want zodra Sint -Maarten het paard naar Nederland heeft gebracht op 11 november kan Sint-Nicolaas rustig met de boot aanmeren. Het paard staat klaar. Met aan boord de matrozen uit diverse landen die onderweg op de boot zijn gestapt, om mee te varen naar Nederland Sint Nicolaas blijft immers de beschermheilige van de zeevaarders en de kinderen.  belangrijk  vind ik dat mijn Sinterklaas verhaal de basis wordt voor het kinderfeest, dat weer kan gaan over delen en niet over onderscheid. Marion van der Vegt. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.