,,Als kinderen zich veilig voelen, praten ze over hun problemen.”

Annalaura Molducci 

30-12-2017

 

12 jaar geleden begon Marion van der Vegt (56) uit de Leidsebuurt in Haarlem voorzichtig met de opvang van probleemjongeren. ,,Mijn dochter nam iedereen mee naar huis”, grapt ze.

 

In huize Van der Vegt kwam behoorlijk wat narigheid naar boven. ,,Jongeren die soms echt bij jeugdzorg thuishoorden of in de opvang omdat ze over straat zwierven. Kinderen tegen wie werd gezegd dat ze maar op straat moesten slapen. Nou, die kinderen kan ik toch niet wegsturen?”

Veilige plek

Omdat Van der Vegt dat niet kon, liep de opvang volkomen uit de hand. Ze zocht naar een plek in de Leidsebuurt om de pubers op te vangen. Die kwam er. Haar doel was om een veilige plek voor de kinderen te creëren en creatieve dingen te doen omdat ze zelf uit de wereld van kunst en cultuur komt.

Dat sloeg zo aan dat het opviel bij woningcorporatie Ymere die zo’n beetje de halve Haarlemse sociale huurwoningmarkt in bezit heeft. Van der Vegt werd benaderd of ze in de Slachthuisbuurt iets wilde opzetten.

Ze mocht voor vijftien uur aan de slag met moeilijke jongeren. Rebup was geboren en ze richtte een bestuur op waarin ook oud-wethouder Joyce Langenacker zitting nam. ,,Want zij wilde weten wat er allemaal speelde.” Omdat pubers meestal dwars zijn draaide ze het woord om en verscheen Rebup. Nog steeds vinden de pubers die naam heel geslaagd.

Winkelpand

Aan Van der Vegt werd gevraagd wat ze nodig had. ,,Omdat ik alles kon vragen zei ik ’geef mij maar een winkelpand’.”

Dat was beschikbaar aan de Kruistochtstraat 54. ,,We konden daar tekenen, schilderen en workshops geven. Op de eerste verdieping hebben we een klein theater gebouwd met rode fluwelen gordijnen en van die mooie rode stoelen. Kinderen voelden zich daar heel veilig.”

Zodra de kinderen zich veilig voelden, kwamen ook de gesprekken over huiselijk geweld, diversiteit en andere problemen. Van der Vegt luisterde naar alle ellende en maakte lange werkweken van soms wel tachtig uur. Ze heeft inmiddels heel veel pubers geholpen.

Ze begon haar werk met pubers maar ze vindt pre-pubers nu interessanter want die kun je nog sturen voordat het uit de hand loopt, zegt ze. Aan de overkant van de Kruistochtstraat op nummer 51kwam een hoekpand leeg en al snel kon ze daar met haar pre-puberopvang van start.

Chocomelk

In de panden waar Van der Vegt de scepter zwaait met haar betaalde vrijwilligers kun je dagelijks terecht uit school. ,,Kinderen kunnen bij mij hun ei kwijt. Alles is gratis omdat we willen dat alle kinderen hier terecht kunnen. Onze chocomelk wordt enorm gewaardeerd! Een hele grote doelgroep heeft geen geld, maar er zijn ook kinderen van wie de ouders wel geld hebben maar die het toch niet krijgen.”

Het liefst zou Van der Vegt zien dat alle kinderen een Haarlem Pas krijgen. ,,Zo’n pas kun je net zo goed een voedselbankkaart noemen. Veel mensen hebben hem niet omdat ze zich schamen. Daarom vind ik dat alle kinderen hem gewoon moeten krijgen zodat ze mee kunnen doen.”

In de praktijk wordt nog maar weinig samengewerkt tussen instanties, is de ervaring van Van der Vegt. Ze werkt inmiddels na jaren ploeteren wel goed samen met Streetcornerwork en Sportsupport. Als ze wordt geconfronteerd met een jongere die geen opvang heeft, stuurt ze hem of haar door naar Streetcornerwork. ,,Zij verzorgen dan de opvang van zo’n kind.”

Handdoek

Vorig jaar dreigde Van der Vegt de handdoek in de ring te gooien. Ze had zoveel pubers geholpen – mede van haar eigen geld – dat haar middelen uitgeput raakten. Gelukkig kon ze even aan de slag bij Haarlems Dagblad als account manager. Daarna viel ineens alles op zijn plek. De gemeente wilde haar goede werk financieel ondersteunen.

Van der Vegt: ,,We zijn eindelijk doorgedrongen na jaren ploeteren. Wij hebben toegang tot de mensen in de buurt. Dat zijn eerlijke mensen met het hart op de tong. Als je daarin investeert, kun je een hoop narigheid voorkomen. Dat hebben wij bewezen, een vertrouwensband opbouwen kost tijd en geduld. Doe je dat niet, dan heb je een veel groter probleem.”

Team rebup 2017

 

stichting rebup is opgericht op 28-9-2009 – KVK 34358983 door: M.C. van der Vegt

* De stichting wil een brug slaan tussen de school en de maatschappij.

* Talentontwikkeling d.m.v. kunst, cultuur en theater.

* stage/leerplek  bieden.

* rust brengen in een buurt door elkaar te leren kennen door diverse projecten .

* jongeren een podium te bieden waar je hard op mag denken.


RebupART is gestart in september 2011 i.s.m Ymere. In 2013 kwam daar de samenwerking met Pre wonen bij.

 


Marion: 06-39581272
Elisa: 06-38869678